پشت‌پرده نشست عادی سازی روابط با اسرائیل در اربیل عراق

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا از پشت‌پرده نشست عادی سازی روابط با اسرائیل در اربیل عراق:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©