علل موفقیت طالبان در عرصه سیاسی افغانستان

تحلیل تی‌وی؛ دیدگاه استاد محمدعلی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی درباره علل موفقیت طالبان در عرصه سیاسی افغانستان:

 


  
کلیه حقوق محفوظ است. تحلیل تی وی 2020 ©